Modcon Systems Azərbaycan Şirkətinin rəsmi saytına xoş gəlmisiniz

1972-ci ildən etibarən Modcon Systems on-line təhlili və avtomatlaşdırma vasitəsilə istehsal proseslərinin kompleks optimallaşdırılması üzrə bütöv layihələri həyata keçirir.

Bu gün Modcon aşağıdakı sahələrdə proseslərin təhlili sistemlərinin yeni nəsli üzrə lideridir: Neft Emalı, Təbii Qaz, Boru Kəmərləri, Neft -Kimya, Kimya, Biotexnologiya.

Modcon Systems aşağıdakı sahələrdə tanınmış lideridir:

İstehsal proseslərinin keyfiyyət analizatorları
Neft məhsullarının qarışdırma stansiyaları
SCADA və Texnoloji Proseslərinin avtomatlaşdırılmış idarəetmə sistemlərinin təhlükəsizliyi
Ekoloji nəzarət
Qaz siqnalizatorları və Qaz konsentrasiyası sensorları
Bütöv Layihələr

Xəbərlər

6ca2f3a3b0c7226

The new MOD-4100 crude oil analyzer successfully commissioned by Modcon

Modcon Systems has successfully installed and commissioned the new MOD-4100 crude oil analyzer. The newly redesigned MOD-4100 analyzer represents a breakthrough in crude oil on-line analysis. It is a single analyzer, that performs on-line a variety of different critical crude oil measurements to provide real time analytical data, which is highly important for optimized operation processing of…

Details

2017-02-08 13.08.31

Continuous Emissions Monitoring System – Delivered

Modcon has delivered five continuous emissions monitoring systems which were awarded by substantial contract on lumpsum turnkey basis for a new thermosolar power plant. The system includes QAL-1 approved CEM analyzers, sample conditioning and data acquisition system, incorporated within the single analyzer house, in strict accordance with DIN EN 15267. Emission data acquisition and handling…

Details