მოგესალმებით Modcon Systems– ის გლობალურ ვებ – გვერდზე

Modcon Systems წარმოადგენს  მრავალპროფილურ საინჟინრო კომპანიას  გადამამუშავებელი მრეწველობისათვის  პროცესების ანალიზის, კონტროლისა და ოპტიმიზაციის საკუთარი ინოვაციური ტექნოლოგიებით.

Modcon დაარსდა 1972 წელს და აქვს  45 წელზე მეტი ხნის გამოცდილება პროცესების ანალიზში, კონტროლსა და ოპტიმიზაციაში მაღალი ხარისხის და  სპეციფიკაციების შესაბამისი პროდუქციის  ოპტიმალური ღირებულებით და გარემოზე მინიმალური ზემოქმედებით წარმოებისათვის.

დღესდღეობით  Modcon არის პიონერი ( წამყვანი კომპანია)

პროცესების ანალიზატორი სისტემების შემდგომი თაობების განვითარების გზაზე ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნების, , ბუნებრივი აირის,  მილსადენების, ქიმიური si ნავთობქიმიური და ბიოტექნოლოგიური ინდუსტრიებისთვის.

თვალი გავდევნეთ   ჩვენი

უკანასკნელი სიახლეების გაცნობის მიზნით:

Moscon Systems არის მთავარი მოთამაშე

“გასაღების ქვეშ ” პროექტები
გაზის დეტექტორები და ჰაერის დაბინძურების ანალიზატორები
SCADA ინდუსტრიული ქსელის გადაწყვეტილებები
მოწინავე შერეული გადაწყვეტილებები
ონლაინ პროცესის ანალიზატორები და სისტემები
დაგვიკავშირდით

სიახლეები  და  მნიშვნელოვანი მოვლენები

2024-04-02 CFSP

MOD-1040 Oxygen Analyzer SIL-2 certified

MOD-1040 Oxygen Analyzer has now achieved SIL-2 certification, as per the stringent standards of IEC 61508-2:2010. This significant milestone underscores our commitment to delivering products that meet the highest safety and reliability standards. Specifically designed for critical applications, the MOD-1040 is essential in environments where accurate and reliable oxygen measurement is crucial.   More Information>> …

Details

ACHEMA 2024

Modcon at Achema 2024

Modcon will take part as an exhibitor at ACHEMA 2024, the world’s leading show for the process industry. We are also proud to submit four groundbreaking papers for the esteemed ACHEMA Congress 2024. These papers represent the pinnacle of our research and innovation in the process industry: 1️⃣ Advanced Photonics for Process Industries Optimization 2️⃣…

Details

MOD-4100-S_

MOD-4100-S On-line Salt in Crude Oil Analyzer Shipped to Client

MOD-4100-S analyzer system was shipped to our customers in Mozambique. This cutting-edge analyzer, adhering to ASTM D3230 standard, provides crucial real-time salt content data in crude oils. Its deployment marks a significant step in optimizing the desalter process, ensuring that oil reaches the crude distillation unit with optimal quality which is a significant step in…

Details

MOD-1040 real picture

New: MOD-1040 Oxygen Analyzer

MOD-1040 Oxygen Analyzer is designed to provide accurate and reliable measurements of oxygen levels in high-pressure pipeline, making it ideal for a range of industrial applications. With its advanced optical sensor technology and rugged construction, MOD-1040 delivers precise measurements even in the harshest of conditions. Its user-friendly interface and intuitive controls make it easy to…

Details

ვიდეოები და პრეზენტაციები