Modcon Systems Azərbaycan Şirkətinin rəsmi saytına xoş gəlmisiniz

1972-ci ildən etibarən Modcon Systems on-line təhlili və avtomatlaşdırma vasitəsilə istehsal proseslərinin kompleks optimallaşdırılması üzrə bütöv layihələri həyata keçirir.

Bu gün Modcon aşağıdakı sahələrdə proseslərin təhlili sistemlərinin yeni nəsli üzrə lideridir: Neft Emalı, Təbii Qaz, Boru Kəmərləri, Neft -Kimya, Kimya, Biotexnologiya.

Modcon Systems aşağıdakı sahələrdə tanınmış lideridir:

İstehsal proseslərinin keyfiyyət analizatorları
Neft məhsullarının qarışdırma stansiyaları
SCADA və Texnoloji Proseslərinin avtomatlaşdırılmış idarəetmə sistemlərinin təhlükəsizliyi
Ekoloji nəzarət
Qaz siqnalizatorları və Qaz konsentrasiyası sensorları
Bütöv Layihələr

Xəbərlər

Untitled

MOD-1040 Oxygen Analyzer for high-pressure applications

We are thrilled to announce the launch of our latest product, the MOD-1040 Oxygen Analyzer for high-pressure applications. This state-of-the-art analyzer is designed to provide accurate and reliable measurements of oxygen levels in high-pressure pipeline, making it ideal for a range of industrial applications. With its advanced optical sensor technology and rugged construction, the MOD-1040…

Details

adipec22

Modcon Systems at ADIPEC 2022 Downstream Technical Conference, Oct 31-Nov 3, Abu Dhabi

Modcon’s paper Artificial intelligence for sustainable development in hydrocarbon industry was presented by  Mr. Gregory Shahnovsky, CEO,  at ADIPEC 2022 Downstream Technical Conference. This venue made it possible to experience the latest technology trends and discuss them in person with Middle East industry leaders. This way it made it clear that Modcon’s technologies of process analysis…

Details